Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije

Zadruge smo pomemben sooblikovalec razvoja podeželja in se s svojimi dejavnostmi trudimo, da podeželje ohranjamo obdelano in poseljeno. V okviru zadrug povezujemo več kot 15.000 članov kmetov,  z zadrugami pa sodeluje še najmanj trikrat toliko kmetij. Z zadružnimi trgovinami omogočamo oskrbo lokalnega prebivalstva, da to ostaja v predelih, ki so težje dostopni in neugodni za kmetijsko pridelavo, pa vendar ostajajo poseljeni in obdelani. Naša skrb za skladen regionalni razvoj, za pridelavo kakovostne domače hrane je povezana tudi z drugimi dejavnostmi na podeželju in v odročnih krajih. Zato je za podeželje pomembna dobro zgrajena infrastruktura, ustrezno socialno varstvo in primerna zdravstvena oskrba. S predlogom Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje RS se nam obetajo spremembe, ki bodo bistveno posegle v nujno medicinsko oskrbo prebivalcev, zlasti iz odročnejših krajev. Zato podpiram peticijo Slovenske ljudske stranke za ohranitev centrov nujne medicinske pomoči in s tem kakovostno zdravstveno oskrbo vseh prebivalcev Slovenije.

Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije