mag. Miran Stanko, župan občine Krško

župan_občine_krško

Urgence v Krškem v sedanji obliki ne damo!

Kljub obljubam in zagotovilom, da gradnja urgentnega centra v Brežicah ne bo vplivala na status, financiranje in kakovost delovanja nujne medicinske pomoči (NMP) v Krškem, predlog novega pravilnika bistveno spreminja njen status, česar v Krškem ne moremo in ne bomo sprejeli, saj bi naše občanke in občani z uveljavitvijo takšnega pravilnika ostali brez ustreznega zdravstvenega varstva v nujnih primerih na primarni ravni. Nedopustno je, da na ožjem območju edinega jedrskega objekta v Sloveniji ter ob načrtih za umeščanje novih jedrskih objektov vlada in ministrstvo ravno tem prebivalcem onemogočata in krčita delovanje služb, ki so po mednarodnih merilih in dokumentih osnova za delovanje takšnih objektov. Opozarjam, da v kolikor ne bodo upoštevane zahteve, bodo pravice svojih občanov zavarovali tudi po sodni poti, če bo to potrebno.

S sprejetjem predloga bo bistveno zmanjšan odzivni čas ekipe NMP v Krškem. Iz predloga tudi jasno izhaja, da občani občine Krško ostajamo brez mobilne enote reanimobila, saj je vozilo, ki je sicer stacionirano v Krškem, pod okriljem Urgentnega centra Brežice in pokriva poleg občine Krško tudi teren občine Brežice.

Ustanovitev in izgradnja NMP pri ZD Krško je bila tudi posledica in obveza tako države kakor tudi lokalne skupnosti ob izgradnji Nuklearne elektrarne Krško. Tako Vlada Republike Slovenije, kakor tudi vsa pristojna ministrstva bi se morala na tej točki zavedati dolgoročnih posledic takšnih ukrepov, ki potencialno zmanjšujejo ustrezno odzivnost in učinkovitost intervencijskih enot, ter s tem zmanjšujejo raven varnosti in pripravljenosti na izvajanje zaščitnih ukrepov v obstoječem objektu.

Nedopustno in podcenjujoče pa je od nas pričakovati, da bomo pozabili in spregledali, da se istočasno, ko se umeščajo na našem območju novi jedrski objekti, onemogoča delovanje služb, ki so po mednarodnih merilih osnova za delovanje takšnih objektov.

mag. Miran Stanko,

župan Občine Krško