Damijan Blatnik, direktor ZD Krško

NMP ZD Krško ima status enote C NMP in zagotavlja eno ekipo nujnih reševalnih prevozov. Enota lahko v dnevnem času zagotavlja 3 ekipe (osnovna, rezervna in ekipa NRV). Enota je prostorsko,  kadrovsko, in tehnično opremljena, kot naj bi jo po osnutku Pravilnika zagotavljal satelitski urgentni center. Enota zagotavlja NMP  in obravnavo vseh nujnih stanj za občane občine Krško in Kostanjevica na Krki.

Osnutek Pravilnika o službi NMP predvideva na lokaciji ZD Krško le stacioniranje reanomobila urgentnega centra Brežice z ekipo. Enota naj bi zagotavljala vse intervencije, v katerih je potrebna prisotnost zdravnika za področje, ki ga danes pokrivata NMP ZD Krško in NMP ZD Brežice.  Za območje občin Krško in Kostanjevica na Krki ni predvidena nobena druga ekipa (NRV). Predlagana mreža za nas ni sprejemljiva, ker predstavlja bistveno nižji standard NMP, kot ga občanom zagotavljamo danes.

Zdravniki družinske medicine nasprotujejo predlagani organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva.

Damijan Blatnik, dr. dent. med., spec. čeljustne in zobne ortopedije,

direktor ZD Krško