Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

 

Branko Meh_OZS_NMP

Spoštovane državljanke in državljani,

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v imenu obrtnikov in malih podjetnikov protestira zoper načrtovano ukinitev nujne medicinske pomoči, saj bodo predlagane spremembe ogrozile zdravje in življenje ljudi ter onemogočile gospodarski razvoj.

Obrtniki in podjetniki moramo kot delodajalci zagotavljati varnost in zdravje svojih delavcev pri delu in drugih oseb, ki so navzoči v delovnem procesu ter izvajati številne ukrepe za varnost in zdravje pri delu na delovnem mestu. Gospodarstvo je tisto, ki servisira javne službe, zato želimo imeti vpliv glede razporejanja javnega denarja.

Ponovno poudarjamo, da država z ukinitvijo nujne medicinske pomoči, ki sicer dobro deluje in je tudi nujno potrebna predvsem na podeželju in v oddaljenih mestih, znižuje standarde javnega zdravstva, namesto, da bi jih krepila. Prav tako predlagana ureditev vodi v neenakost državljanov pri dostopu do zdravstvenih storitev.

OZS poziva Ministrstvo za zdravje in Vlado RS, da se pravilnika ne sprejme, saj predlagane spremembe ogrožajo zdravje in življenje ljudi ter onemogočajo gospodarski razvoj.

Pozivam vas, da peticijo za ohranitev centrov NMP podpišete tudi vi!

Branko Meh

predsednik OZS