Mnenja in objave

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: Dobro je, da je Ministrstvo za zdravje RS začelo poslušati ljudi, ki nasprotujejo ukinitvi enot NMP, a le podaljšanje prehodnega obdobja še zdaleč ni dovolj

Za peticijo za ohranitev NMP zbranih že prek 2700 podpisov – z zbiranjem na www.ohranimoNMP.si nadaljujemo do zagotovila ministrstva, da enot NMP ne bo ukinilo

Ljubljana, 22. junij 2015 – Pobudnik peticije za ohranitev NMP in predsednik SLS mag. Marko Zidanšek ocenjuje, da je današnja napoved Ministrstva za zdravje RS, da bo prehodno obdobje za reorganizacijo službe nujne medicinske pomoči podaljšalo za eno leto, le pesek v oči ljudem, ki so jasno izrazili svoje nasprotovanje predlogu Pravilnika o reorganizaciji službe nujne medicinske pomoči: »Sicer me veseli, da je ministrstvo končno začelo poslušati ljudi, vendar je s podaljšanjem prehodnega obdobja naredilo odločno premalo. To pomeni le, da bodo danes delujoče enote NMP ukinili eno leto kasneje, v vmesnem času pa želijo na netransparenten način, s praznimi obljubami pomiriti javnost, ki njihovemu predlogu množično nasprotuje.«

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek napoveduje, da se bo zbiranje podpisov za peticijo za ohranitev NMP nadaljevalo, dokler ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc javno ne zagotovi, da obstoječih enot NMP ne bo ukinila. »Ne gre se igrati s človeškimi življenji. Civilna in strokovna javnost sta zelo argumentirano predstavili razloge proti ukinitvi enot NMP. Če na ministrstvu ne bi slišali teh argumentov in se zavedali njihove teže, tudi prehodnega obdobja ne bi podaljšali – in če se zavedajo, kako prav imajo ljudje, potem naj pomisleke začno tudi upoštevati in ustrezno prilagodijo predlog Pravilnika o službi NMP. Zavedamo se, da so v njem tudi dobri predlogi, kot je uvedba dispečerskih centrov, in to naj seveda ohranijo. Vendar morajo poskrbeti, da se bo naš sistem NMP razvijal, namesto nazadoval. In ukinitev enot NMP bi vsekakor bilo nazadovanje,« je prepričan predsednik SLS mag. Marko Zidanšek.

Prvopodpisnik peticije za ohranitev NMP, predsednik Kluba županov pri SLS in župan Občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek sicer pozdravlja današnjo odločitev ministrstva, a obenem izpostavlja: »Ničesar se ne sme spreminjati na hitro in brez konsenza, še posebej ne na škodo ljudi. Dosežena raven zdravstvene oskrbe se ne sme znižati.«

 


 

Slika iz Krškega, od koder smo prejeli že veliko podpisov.

Zbirajo jih v Zdravstvenem domu Krško.

Hvala!

 

jumbo plakat NMP_Krško_17 06 2015

Veleplakat v Krškem. Ohranimo NMP – Vsaka minuta šteje! Podpiši tudi ti!


 

SLS in stroka za enotno upravljanje in enoten informacijski sistem v zdravstvu

Na okrogli mizi Ozdravimo slovensko zdravstvo tudi o odgovornosti in medsebojnem sodelovanju ter NMP

Okrogla miza_Ozdravimo slovensko zdravstvo_vir SLS

Ljubljana, 12. junij 2015 – Včeraj je v organizaciji SLS potekala okrogla miza z naslovom Ozdravimo slovensko zdravstvo, na kateri so predsednik SLS mag. Marko Zidanšek in strokovnjaki iz različnih zdravstvenih organizacij, predsednik Zdravniške zbornice Slovenije prim. Andrej Možina, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Darinka Klemenc, član Sekcije za kakovost v zdravstvu Slovenskega združenja za kakovost in odličnost Tomaž Rusimovič, ter reševalec Zdravstvenega doma Krško in vodja projekta Rešimo življenja Sebastjan Komočar, razpravljali o tem, na kakšen način ter kje začeti učinkovito in odgovorno reformo slovenskega zdravstvenega sistema. Prisluhnili so prispevku strokovnjakinje za informacijski sistem KAGES Inne Mlade, v katerem je spregovorila o uspešni uvedbi enotnega informacijskega sistema v 23 bolnišnicah na avstrijskem Štajerskem. Spregovorili so tudi o peticiji za ohranitev NMP, ki se je na pobudo predsednika SLS mag. Marka Zidanška začela zaradi spornega predloga Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči in še vedno buri duhove povsod po Sloveniji.

Direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Samo Fakin je svojo udeležbo žal odpovedal, pojavljanje na tem in drugih javnih dogodkih v prihodnje mu je namreč odsvetoval Upravni odbor ZZZS. V SLS obžalujemo, da se v Sloveniji še vedno vrstijo pritiski na strokovne in kompetentne ljudi, ki imajo rešitve in dosegajo dobre rezultate, ‎v trenutku, ko je izražena politična volja za spremembe. To potrjuje, da je največji bolnik zdravstvenega sistema prav sistem sam.

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek je v uvodu povedal, da je SLS v sodelovanju s strokovnjaki pripravila Načrt SLS za trajen izhod Slovenije iz krize, ki predlaga tudi rešitve za izboljšanje stanja v slovenskem zdravstvu: »Skupaj želimo najti pravo rešitev, zato tudi današnja okrogla miza.« O predlogu Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči, ki grozi z ukinitvijo nekaterih delujočih enot NMP je dejal: »Ta tema se dotika vseh državljank in državljanov, ne glede na to ali živijo v centru ali na podeželju.« Cilj peticije za ohranitev NMP, za katero je zbranih že skoraj 1500 podpisov, je opozoriti Ministrstvo za zdravje RS na slabosti omenjenega pravilnika, da bi jih pred uvedbo odpravili, dobre stvari pa bi ohranili. »Odločevalci so včasih preveč trmasti. Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc s svojo trmo nase prevzema odgovornost za veliko življenj. Včasih se je treba med seboj poslušati in sodelovati. Pravočasno se je treba odzivati na spremembe in včasih tudi tvegati, če to pomeni, da bodo ljudje na boljšem,« je pojasnil Zidanšek, ki verjame, da se je treba za napake včasih posipati s pepelom, predvsem pa se iz njih česa naučiti: »Državo smo zadolžili za 33 milijard evrov. Zavedanje o težavah, v katere so nas spravili, je še premajhno. Nehati moramo s političnimi preigravanji, stopiti skupaj in prisluhniti stroki. Zato smo v SLS oblikovali Strokovni svet in odbore ter predlagali rešitve. V ospredje je vedno treba postaviti človeka.«
Predsednik Zdravniške zbornice Slovenije prim. Andrej Možina je dejal, da je Slovenija v zdravstvu po kakovosti skoraj na ravni Avstrije, v evropskem merilu je nekje v sredini. Meni, da so se nekatere težave, kot so upravljanje, zapravljanje in odpuščanje, pojavile že ob vzpostavljanju sistema slovenskega zdravstva. Tudi danes se nihče pravočasno ne odzove ob odtekanju denarja. Ideja enotnega upravljanja v zdravstvu se mu zdi dobra: »To je idealna priložnost za politike, da odgovornost upravljanja prenesejo na profesionalce, namesto da politika z vrha nadzoruje ta sistem.« Zdravniki po njegovih besedah že sedaj prevzemajo odgovornost za svoje delo: »Hierarhija je vzpostavljena, ve se, kdo nosi glavnino medicine in kdo nosi največjo odgovornost.« Brez govora o tem, brez »oglaševanja«, je po mnenju Možine to premalo in »tega ne delamo dovolj. Delamo dobro, lahko delamo sočutno, empatično, vedno pa moramo delati strokovno.« Kritično je ocenil, da Sloveniji manjka ambicioznosti na vseh področjih, tudi v zdravstvu: »Imamo odlične zdravnike, imamo zdraviliški turizem, tudi področje transplantacije je razvito. Minister mora stati za tem, da je to portfelj Slovenije. Imamo potenciali, znebiti pa se moramo občutka, da smo proizvodna dejavnost.« Svoje mnenje o slovenskem zdravstvu je povzel tako: »Počasi prihajamo k sebi na vseh ravneh. Delati moramo z razumom in dobro voljo, da zdravstvo postavimo nazaj na noge.«
Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Darinka Klemenc je izpostavila veliko vlogo medicinskih sester: »Medicinske sestre smo v slovenskem zdravstvu v operativnih fazah uvajale kakovost in varnost. Da so danes bolnišnice akreditirane, je tudi naša zasluga.« Kot konkreten primer trenutnih težav je navedla referenčne ambulante, kjer se zaradi odsotnosti enotnega informacijskega sistema preveč časa porabi za beleženje pacientovih podatkov. Pozvala je: »Nehajmo si zatiskati oči – v zdravstvu smrdi po korupciji. Ni nam treba rušiti sistema, saj deluje – a pri politiki, državi in financah gredo stvari narobe.« Morebitna uvedba novega informacijskega sistema se ji zdi bolj pomembna za področje upravljanja, kot za vodenje točnih evidenc prisotnosti. »Ponujamo možnost optimiziranja vodenja. Veliko izkušenj, tudi iz tujine, lahko prispevamo. Zdaj preveč vlagamo v zidove in premalo v ljudi – naučiti se moramo medpoklicnega sodelovanja,« je povedala Darinka Klemenc in dodala, da so medicinske sestre razvile sistem poročanja na treh ravneh: o strokovnih napakah, o sistemskih napakah in o nasilnih dejanjih, ki pa zaradi anonimnosti podanih prijav in posledične nesledljivosti ne deluje vedno, kot bi moral. Ocenila je, da smo v Sloveniji na splošno nenaklonjeni spremembam in poudarila, da bi se morali tudi pri vodenju zgledovati po tujini, kot to počnemo na drugih področjih, ter opozorila: »Pozorni moramo biti, da ne izgubimo zaupanja pacientov.«
Član Sekcije za kakovost v zdravstvu Slovenskega združenja za kakovost in odličnost Tomaž Rusimovič je poudaril, da ob menjavah ministrov ne bi smeli sistema vsakokrat postavljati na novo. Strinjal se je, da bi enoten informacijski sistem v slovenskem zdravstvu prinesel višjo kakovost storitev, obenem pa izpostavil, da za zbiranje podatkov za tak sistem v Sloveniji ni zakonske podlage. S finančnega vidika in z vidika organizacije nemotenega procesa dela se mu zdi, da bi v Sloveniji težko dosegli že enoten sistem naročanja za bolnišnice, saj »ima vsak kirurg svoj najljubši kateter«. Dejal je: »Red bi moral narediti minister, ki bi moral imeti sto odstotno podporo Vlade RS – brez tega ni nič.« O uvedbi enotnega informacijskega sistema in upravljanja meni, da bi bila dobrodošla, a opozarja: »Zavedati se moramo, da je informatika le orodje za vodenje, kakovost pa je le orodje za merjenje. Najti je treba nevpletene strokovnjake, da to stvar speljejo na pravo pot.«
Reševalec Zdravstvenega doma Krško in vodja projekta Rešimo življenja Sebastjan Komočar je o morebitni spremembi sistema NMP povedal, da imamo v Sloveniji dobre strokovnjake in dober sistem, ki pa ga je treba dodelati. Izpostavil je dobro opremljenost služb NMP in hkrati širša problema standardizacije v zdravstvu ter izobraževanju. »V Posavju smo se prvi uprli pravilniku. V Brežicah se je urgentni center pripravljal od leta 2009, nihče pa ni pripravil vsebine. Tako Krčani kot Brežičani smo zato zdaj na slabšem,« je povedal Komočar in povedal, da je velika slabost trenutnega sistema NMP dispečerski sistem in na tem področju je treba po njegovem mnenju začeti z izboljšavami. »Reševalci podpiramo reforme v zdravstvu, a pripravljene naj bodo tako, da bodo služile ljudem. Vlada RS naj potegne ta voz, sicer nas ne čaka nič dobrega,« je zaključil.
Svoj pogled na enotno upravljanje ter informacijski sistem v zdravstvu je za okroglo mizo prispevala Inna Mlada, strokovnjakinja, ki je v Avstriji sodelovala pri uvedbi enotnega informacijskega sistema KAGES v 23 bolnišnicah na avstrijskem Štajerskem. V videonagovoru je izpostavila, da enoten informacijski sistem pomaga izboljšati kakovost storitev, saj imajo zdravstveni strokovnjaki v različnih bolnišnicah dostop do vseh podatkov pacienta. Z enakim finančnim vložkom se tako znatno poveča učinkovitost sistema obravnave pacientov, pa tudi izida zdravljenja.
Direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Samo Fakin se okrogle mize ni udeležil. Sporočil je, da mu je Upravni odbor ZZZS po izredni seji odsvetoval udeležbo na včerajšnji okrogli mizi Ozdravimo slovensko zdravstvo in tudi drugih javnih dogodkih v prihodnje.


Primorske novice / Bo volja množic zalegla?

sreda, 10. junij 2015, 10:14

Na spletu se je pojavila peticija za ohranitev nujne medicinske pomoči (NMP) v sedanji obliki. Akcija je odgovor na vztrajanje zdravstvenega ministrstva pri novem osnutku pravilnika o NMP, ki to dejavnost krni na vseh območjih v državi.

SLOVENIJA Tudi državni zbor je minuli petek v obširni in zelo vroči razpravi dokument o reorganizaciji NMP ocenil za slab in premalo strokovno premišljen.

Ob tem zdravstvena ministrica Milojka Kolar Celarc s sodelavci še naprej zagovarja osnutek pravilnika. Tudi v DZ je obljubila, da bodo utemeljene pripombe s terena upoštevali pri pripravi predloga ter mirila strasti, da ga bodo dopolnili po poskusni dobi.

A niti preprosti ljudje ne zaupajo in ne verjamejo takšnim obljubam. Pa ne le prebivalci, tudi osnovno zdravstvo v vseh slovenskih regijah, tudi na Primorskem, odgovorne na ministrstvu svari, naj na silo ne rušijo vsega, kar se je in se vsak dna znova potrjuje za dobro, ko gre za dejavnost reševalnih ekip in za reševanje življenj, ko so ta ogrožena.

To še zlasti velja za intervencijske čase dostopa ekip prve pomoči, ki zdaj povsod znašajo do največ enajst minut, osnutek pravilnika pa jih podaljšuje na dvajset minut. To pa, ko gre za reševanje življenj – poudarjajo tako stroka in laiki – ni nepomembno. Prav zato se je na spletu pojavila Peticija za ohranitev NMP – vsaka minuta šteje. Ljudje jo že množično podpisujejo. Dostopna je na spletnem naslovu www.ohranimonmp.si.

Obenem potekajo različne javne razprave o tem dokumentu in tudi o razmerah v zdravstvu. Jutri popoldne bo v Ljubljani okrogla miza Ozdravimo slovensko zdravstvo, ki bo poleg analize tega dokumenta nanizala še predloge, nujne za sanacijo zdravstva. Sodelovali bodo predstavniki zdravniške zbornice, zbornice zdravstvene in babiške nege, zavoda za zdravstveno zavarovanje, strokovnega sveta Slovenskega združenja za kakovost in odličnost ter stranke SLS, ki dogodek organizira.

Avtor: JA

Dostopno prek: http://primorske.si/Novice/Slovenija/Bo-volja-mnozic-zalegla-


 

Posavje.info / V Krškem se nadaljuje boj za ohranitev NMP

Slovenska ljudska stranka je v ponedeljek, 8. junija, v Krškem pripravila prvo v vrsti javnih tribun o ohranitvi delujočih enot nujne medicinske pomoči (NMP) pod naslovom »Vsaka minuta šteje!«

O neustreznosti predloga pravilnika o službi NMP, s sprejemom katerega bi po njhovem mnenju prišlo do ukinitve sedaj delujočih enot NMP, podaljšanja dostopnega časa NMP do nujnih bolnikov in drugih posledic, so spregovorili pobudnik peticije za ohranitev NMP in predsednik SLS mag. Marko Zidanšek, prvopodpisnik in župan občine Krško mag. Miran Stanko ter prvopodpisnik in direktor Zdravstvenega doma Krško Damijan Blatnik, dr. dent. med.

Kot je uvodoma povedal Zidanšek, so pod peticijo za ohranitev NMP, ki so jih začeli zbirati 3. junija, zbrali nekaj več kot tisoč podpisov. Ko jih bodo zbrali zadostno število, jih bodo predali ministrici za zdravje, ki po njegoviih besedah »trmasto« vztraja pri pravilniku, ki poslabšuje standard nujne medicinske pomoči zlasti na periferiji države. »Štejejo minute, človeška življenja in zdravje, ne igrajmo se s tem,« je dejal Zidanšek.

Krški župan Stanko je dejal, da je občina že celo leto »na okopih«, ker je dosedanja ureditev NMP dobra in se z novim pravilnikom preveč radikalno spreminja oz. se popolnoma podre. Izpostavil je posebnost občine – prisotnost jedrskega objekta, kar je tudi razlog, da ima zdravstveni dom tako kvalitetno opremo, kar se pozablja. »V Krškem bi takoj lahko začel delovati satelitski urgentni center, kar bi bilo za nas sprejemljivo, vendar ni posluha s strani ministrstva,« je povedal Stanko, ki meni, da je vse skupaj namenjeno le financiranju delovanja velikih urgentnih centrov, ki so bili zgrajeni, ker so bila pač na voljo EU sredstva.

Blatnik pa je v imenu stroke opozoril, da so v ZD Krško v zadnjih letih veliko vlagali v kader, prostore in opremo NMP. V času priprave spornega pravilnika jim je bilo vseskozi zagotovljeno, da se v status enote (prehospitalna oz. C enota) ne bo posegalo, predvidena bodoča ureditev (le ena ekipa reanimobila) pa pomeni zelo veliko znižanje standarda. Poudaril je še, da naj bi v skladu z novim pravilnikom v sistemu neprekinjenega zdravstvenega varstva po novem znova sodelovali tudi družinski zdravniki, ki bi morali biti v pripravljenosti v primeru istočasnih intervencij, kar ne prinaša razbremenitve, pač pa dodatne obremenitve teh zdravnikov. Tudi predvidenega interventnega časa (10 minut v urbanih območjih in 20 minut na podeželju) z zgolj enim reanimobilom za področje treh občin (Krško, Kostanjevica na Krki in Brežice) po njegovem prepričanju in izkušnjah ne bo mogoče zagotavljati. »Pričakujemo, da bomo ohranili status, kot je bil do sedaj – zdravnika 24 ur na dan in 365 dni v letu,« je zaključil.

Avtor: P. P.

Dostopno prek: http://posavje.info/novice/v-krskem-se-nadaljuje-boj-za-ohranitev-nmp.html


 

Radio Krka / Prva javna tribuna – Vsaka minuta šteje!

8. junij 2015

O neustreznosti predloga Pravilnika o službi NMP, s sprejemom katerega bi prišlo do ukinitve sedaj delujočih enot NMP, podaljšanja dostopnega časa NMP do nujnih bolnikov in drugih posledic, so z občankami in občani Krškega ter okoliških občin spregovorili pobudnik peticije za ohranitev NMP in predsednik SLS mag. Marko Zidanšek, prvopodpisnik in župan Občine Krško mag. Miran Stanko ter prvopodpisnik in direktor Zdravstvenega doma Krško Damijan Blatnik, dr. dent. med.V okviru dogodka je organizirano tudi zbiranje podpisov za peticijo za ohranitev NMP. Kot je povedal predsednik SLS in pobudnik peticije za ohranitev NMP Marko Zidanšek, podpise zbirajo na spletni strani ohranimoNMP.si.

Ministrstvo za zdravje RS ukinja enoto NMP v kraju z edinim jedrskim objektom v Sloveniji

Krško, 8. junij 2015 – Na prvi v vrsti javnih tribun za ohranitev enot nujne medicinske pomoči so pobudnik peticije za ohranitev NMP in predsednik SLS mag. Marko Zidanšek ter prvopodpisnika peticije župan Občine Krško mag. Miran Stanko in direktor Zdravstvenega doma Krško Damijan Blatnik, dr. dent. med., spregovorili o predlogu Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči in tem, kaj bi njegova uvedba pomenila v Krškem.

Stanko_Zidanšek_Blatnik_javna tribuna NMP_Krško_vir SLS

Župan Občine Krško mag. Miran Stanko poudarja, da je posebnost Krškega »prisotnost jedrskega objekta, zato je tu že dolgo kakovostna oprema in zdravstvena oskrba na visoki ravni. Z ukinitvijo enote NMP v Krškem se bo ta oskrba poslabšala.« Po njegovem mnenju je ureditev področja NMP nujna, vendar meni, da je pravilnik na sistemski ravni premalo premišljen in dodelan, saj je javna razprava pokazala, da bo njegova uvedba povzročila nemalo težav. Sprejem predloga pravilnika bi imel več negativnih učinkov kot pozitivnih. »S predlagano ureditvijo na področju nujnih intervencij izgubljajo tako občani Krškega kot Brežic. S tem, ko v Krškem ni predvideno niti eno nujno reševalno vozilo (NRV), se še dodatno ruši trenutno stanje in se raven storitev za naše občane bistveno poslabša,« opozarja Stanko.

Direktor ZD Krško Damijan Blatnik izpostavlja, da v Krškem že dolgo izgrajujejo enoto NMP (kadrovsko, prostorsko, oprema), ki ima zaposlene tri zdravnike izključno za NMP, poleg tega pa zaposluje tudi ostali kader »Razpolagamo  z vso opremo, ki jo predlog pravilnika zahteva za satelitski urgentni center.« Pojasnjuje, da je bilo ob začetku gradnje urgentnega centra v Brežicah zagotovljeno, da se v status enote NMP v Krškem ne bo posegalo. Družinski zdravniki ne soglašajo s predlaganim modelom zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva, ki bo izjemoma ob vseh obremenitvah zahteval še delo na terenu. Moti nas predviden čas za intervencije, ki je omejen na 10 minut v mestih in 20 minut v manjših krajih. Izkušnja izpred dveh tednov kaže, da  nujne vožnje npr. do Bizeljskega iz Krškega  niti slučajno ne bo možno izvesti v 20 minutah – niti v pol ure ne!«

Pobudnik peticije in predsednik SLS mag. Marko Zidanšek pravi, da skuša s peticijo za ohranitev NMP povezati čimveč civilnih iniciativ, ki so se od predloga Pravilnika o službi NMP pojavile po vsej Sloveniji: »Ljudje in stroka so že do sedaj pokazali in povedali, da se s predlogom nikakor ne strinjajo. Ministrstvo za zdravje RS z reorganizacijo službe NMP uvaja delitev državljanov na tiste, ki živijo v mestih in jim bo zagotovljena nujna pomoč v 10 minutah, ter tiste s podeželja, ki jim je že s tem predlogom pomoč zagotovljena šele v 20 minutah. Reševalci opozarjajo, da stvari ne bodo dovolj dobro organizirane in pomoč ne bo prišla pravočasno do ljudi. Predstavljajte si, da greste od doma, na primer iz Ljubljane, na izlet na Dolenjsko. Tu boste na pomoč čakali dalj časa kot v Ljubljani!« Zidanšek optimistično pričakuje, da se bo peticiji pridružilo vse več ljudi: »Do danes smo zbrali že več kot 1000 podpisov. Prepričan sem, da bomo skupaj pokazali Ministrstvu za zdravje RS, da mora predlog pred uvedbo še popraviti in upoštevati pripombe, ki jih slišimo od vsepovsod.«

Z zbiranjem podpisov za peticijo za ohranitev NMP nadaljujemo na spletni strani www.ohranimoNMP.si.


 

Pobudnik peticije za ohranitev NMP mag. Marko Zidanšek: Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc naj prisluhne pripombam s terena in iz parlamenta ter spremeni predlog Pravilnika o službi NMP

Ljubljana, 5. junij 2015 – »Ob poteku 15. izredne seje DZ RS se zdi, da ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc vztraja pri svojem predlogu le zato, da bo lahko končno rekla, da je nekaj dosegla – če že ne zdravstvene reforme, ki jo v Sloveniji nujno potrebujemo, pa vsaj reorganizacijo službe NMP,« pravi pobudnik peticije za ohranitev NMP in predsednik SLS mag. Marko Zidanšek ter dodaja: »Mnogo bolj pametno bi bilo, da bi ministrstvo za zdravje ves ta čas in razpravo porabilo za ustrezno prilagoditev predloga pravilnika tako, da bi bile upoštevane konstruktivne pripombe s terena. Z vseh koncev Slovenije je slišati, da bo reorganizacija službe NMP v praksi prinesla več slabega kot dobrega: ukinitev obstoječih enot NMP, daljši dostopni čas službe NMP do nujnih primerov, zdravnik bo prisoten le v reanimobilu, režim obravnave bolnikov bo po Sloveniji neenakovreden za tiste s podeželja v primerjavi s tistimi iz centrov, v manjših krajih ne bo več dežurnega zdravnika.«

Ne glede na poudarjanje ministrice, da gre le za t. i. prehodno obdobje pri uvedbi novih pravil, po mnenju mag. Zidanška tudi to obdobje na dolgi rok brez izboljšav ne bo pomagalo v primerih pacientov iz odročnih krajev, ki bodo na zdravnika čakali enkrat dlje kot sedaj: »Pravilnik, ki državljane po stopnji kakovosti medicinske oskrbe deli na prvo- in drugorazredne, je v nasprotju z Ustavo RS. Če bo ministrica Milojka Kolar Celarc začela izvajati predlog Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči v trenutni obliki, bomo s peticijo za ohranitev NMP nadaljevali. Državljanke in državljani bodo s podpisi pokazali svoje nasprotovanje. Pričakujemo, da bo ministrica upoštevala zahteve ljudi!«

Podpise za peticijo za ohranitev NMP, ki jo je do danes podpisalo že več kot 750 ljudi, v zavedanju, da pri reševanju človeških življenj šteje prav vsaka minuta, zbiramo na spletni strani www.ohranimoNMP.si.


Slovenske novice / Vlada v precepu zaradi NMP

Avtor: Jadran Vatovec

LJUBLJANA – Kolegij predsednika državnega zbora dr. Milana Brgleza se je včeraj sešel in sklenil, da bo izredno parlamentarno zasedanje, ki sta ga (zaradi zaskrbljenosti nad usodo nujne medicinske pomoči po vsej državi, še posebno pa v nekaterih občinah oziroma regijah) pred osmimi dnevi zahtevala opozicijska SDS in NSi, jutri popoldne. Predlagatelji izrednega zasedanja bodo, skratka, v petek, sklicujoč se na zdrav razum vseh navzočih v dvorani državnega zbora, še zadnjič poskušali doseči, da bi ministrstvo za zdravje vendarle upoštevalo številne pripombe na račun predvidenih sprememb pravilnika o nujni medicinski pomoči (NMP), ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc pa končno prisluhnila argumentom strokovne in drugih zaskrbljenih javnosti.

Poznejša in dražja je slabša

Kot sta že na novinarski konferenci v imenu predlagateljev izrednega zasedanja povedala Jelka Godec (SDS) in Jernej Vrtovec (NSi), bo NMP poslej dražji, popolnoma neustrezen in, tretjič, celo nevaren, kar dokazuje, da »se ministrstvo za zdravje zelo očitno igra z zdravjem državljank in državljanov«. Poudarila sta, da je bil doslej povprečni čas, v katerem so se na stisko bolnih ali poškodovanih odzvale ekipe NMP po Sloveniji, 12 minut, po novem pa naj bi se te v povprečju odzvale šele po 20 minutah. Točno, prav zaradi jutrišnjega zasedanja je bila že za danes popoldne sklicana nujna seja parlamentarnega odbora za zdravstvo, na kateri bodo obravnavali predlog priporočila v zvezi z izvajanjem službe nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji, ki so ga pripravili v največji opozicijski poslanski skupini.

Dostopno prek povezave: http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/vlada-v-precepu-zaradi-nmp


STA / V SLS pozvali k zbiranju podpisov pod peticijo za ohranitev delujočih centrov NMP

Ljubljana, 3. junija – Predsednik zunajparlamentarne stranke SLS Marko Zidanšek in predsednik kluba županov pri SLS Miran Gorinšek sta danes napovedala začetek zbiranja podpisov za ohranitev delujočih centrov nujne medicinske pomoči (NMP) v Sloveniji. Zidanšek je pozval k podpisu peticije na spletni strani www.ohranimoNMP.si.

Peticija za ohranitev centrov naj bi povezala čim večje število civilnih iniciativ, ki so že nastale v številnih občinah po vsej Sloveniji, zlasti v občinah, ki bodo s sprejetjem pravilnika o službi NMP izgubile svoj center NMP, so sporočili iz SLS.

Po besedah pobudnika in prvopodpisanega pod peticijo za ohranitev NMP Zidanška je v primeru sprejetja pravilnika pričakovati slabšo dostopnost državljank in državljanov do medicinske oskrbe, ki je zagotovljena z ustavo.

Zidanšek opozarja, da sprememba v pravilniku vpliva na vse državljane. Glede na to želijo zbrati čim več podpisov.

NMP bo glede na osnutek pravilnika neprekinjeno izvajalo 12 urgentnih centrov in 18 satelitskih urgentnih centrov. Na terenu bodo na voljo nujna reševalna vozila in reanimobili. Prav tako osnutek pravilnika predvideva mrežo dežurnih ambulant v manjših zdravstvenih domovih, ki pa ne bodo odprte ves čas. Toda pripombe nad novo organizacijo, zlasti pa mrežo imajo v vseh regijah.

Vir: STA, dostopno prek: https://www.sta.si/2142356/v-sls-pozvali-k-zbiranju-podpisov-pod-peticijo-za-ohranitev-delujocih-centrov-nmp?q=sls.

 


Zidanšek in Gorinšek: Za življenja gre – centre nujne medicinske pomoči moramo ohraniti po vsej Sloveniji!

Danes začetek zbiranja podpisov za vseslovensko peticijo za ohranitev NMP na www.ohranimoNMP.si

Ljubljana, 3. junij 2015 – Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek in predsednik Kluba županov pri SLS Miran Gorinšek sta danes predstavila stališče SLS o predlogu Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči in napovedala začetek zbiranja podpisov za ohranitev delujočih centrov NMP po Sloveniji. Peticija za ohranitev NMP namerava povezati čimvečje število civilnih iniciativ, ki so že nastale v mnogih občinah po vsej Sloveniji, predvsem v tistih, ki bodo s sprejemom Pravilnika o službi NMP izgubile svoj center NMP. Pobudnik in prvopodpisnik peticije za ohranitev NMP mag. Marko Zidanšek je izpostavil, da je v primeru sprejema tega pravilnika pričakovano poslabšanje dostopnosti državljank in državljanov do medicinske oskrbe, ki pa je zagotovljena z 51. členom Ustave RS: »Tisti, ki živijo na podeželju oz. v manjših krajih po Sloveniji, morajo biti deležni enake obravnave, kot drugod po Sloveniji.«

Prvopodpisniki peticije za ohranitev NMP so njen pobudnik in predsednik SLS mag. Marko Zidanšek, evropski poslanec (SLS/EPP) Franc Bogovič, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh, predsednik Kluba županov pri SLS in župan Občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek, direktor Zdravstvenega doma Krško dr. Damijan Blatnik, župan Občine Krško Miran Stanko in drugi župani slovenskih občin.

Zidanšek_Gorinšek_peticija za ohranitev NMP_03 06 2015

Pobudnik in prvopodpisnik peticije za ohranitev NMP ter predsednik SLS mag. Marko Zidanšek je dejal: »Dejstvo je, da ta sprememba v pravilniku vpliva na vse državljane Republike Slovenije, zato želimo zbrati čimveč podpisov na www.ohranimoNMP.si.« Državljanke in državljane je pozval k podpisu peticije na omenjeni spletni strani, da se povežejo v medsebojni skrbi za skupno dobro.

Prvopodpisnik in predsednik Kluba županov pri SLS Miran Gorinšek je pojasnil, da župani podpirajo gradnje urgentnih centrov:  »Vendar smo mnenja, da sedanje zagate iskanja kadrov in sredstev za obratovanje teh centrov ne smemo reševati na račun zdravstvene oskrbe naših občank in občanov. Ta se bo bistveno poslabšala, ljudje v oddaljenih krajih pa bodo postali drugorazredni državljani, saj bodo reševalna vozila do njih prišla tudi dvakrat počasneje kot v tem trenutku.«

 

 

V nadaljevanju podajamo razloge za podporo peticiji za ohranitev NMP, kot so jih navedli prvopodpisniki.

***

Spoštovane državljanke in državljani,

predlog Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije obeta, da bomo v Sloveniji na področju nujne medicinske pomoči (NMP) naredili velik korak nazaj. Menim, da slovensko zdravstvo potrebuje reformo, vendar to ni pravi način. V reorganizaciji centrov NMP in njihovih satelitov se namreč skriva tudi ukinitev obstoječih in delujočih centrov NMP, ki so ključnega pomena za prebivalce težje dostopnih krajev po Sloveniji. Zavzemam se za ohranitev ustavne pravice do zdravstvene oskrbe za vse državljanke in državljane – s tega vidika je ta pravilnik protiustaven, saj vzpostavlja neenakost državljanov. V manjših krajih bo do nujnega bolnika prišel samo reševalec brez zdravnika. Dve tretjini državljanov ne živita v centrih. Preprečiti moramo, da bi postali na področju zdravstvene oskrbe drugorazredni državljani! Eden od razlogov za nov Pravilnik o službi NMP je tudi v racionalizaciji namenjenih sredstev, vendar bi v Sloveniji lahko denar prihranili pri marsičem drugem – pri zdravju ljudi in reševanju življenj pa moramo potegniti odločno črto.

Pobudo za peticijo za ohranitev centrov NMP sem dal, da skupaj poskrbimo za to, da se standard službe NMP ne bo znižal in ogrozil vseh nas.

Pri NMP vsaka minuta šteje in igranje s človeškimi življenji je nesprejemljivo, zato vas vabim, da peticijo za ohranitev centrov NMP podpišete tudi vi!

mag. Marko Zidanšek

pobudnik peticije za ohranitev NMP in predsednik SLS

***

Slovensko zdravstvo nujno potrebuje novo celovito ureditev, nikakor pa ne delnih in ad hoc rešitev, s katerimi se sesuva tisti del zdravstvenega sistema, ki dobro deluje. To Vlada RS z ministrstvom za zdravje RS na čelu počne s predlogom pravilnika o nujni medicinski pomoči in ni videti, da je dobro premislila vseh posledic, ki pomenijo slabša kakovost nujne medicinske pomoči predvsem pa slabšo dostopnost ljudi, ki ne živijo v večjih oz. mestnih središčih v Sloveniji.

Vsi slovenskih državljanke in državljani si zaslužijo enako dostopnost do nujne medicinske pomoči. Življenje nikogar izmed nas ni vredno več ali manj. Življenje Slovenk in Slovencev ter njihova – strokovno-zdravstvena oskrba ni stvar centralizacije v Sloveniji, niti ne privilegiranih!

Do sedaj smo tudi v Občini Krško, v kateri živim, uspešno kombinirali osnovno zdravstvo ter nujno medicinsko pomoč, zdaj pa prebivalci ostajamo zaskrbljeni, koliko minut več bodo reševalci – zdravniki oziroma celo po predlogu novega sistema laiki brez formalne medicinske izobrazbe oz. prostovoljci, potrebovali do bolnika v odročni vasici, ki bo v življenjski nevarnosti.

Vlada RS mora pripraviti celovit sistem zdravstvene reforme, nedodelane, strokovno neutemeljene in delne rešitve, ki pa so ključnega pomena za več kot dve tretjini prebivalstva Slovenije, pa nemudoma pospraviti z mize.

Zato sem sopodpisnik Pobude za peticijo za ohranitev centrov Nujne medicinske pomoči. S peticijo vladi sporočamo, da naj ne uničuje tistega, kar dobre deluje, pripravi pa naj čimprej celovito reformo zdravstva – takšno, ki bo zagotavljala visok standard zdravstvene oskrbe enako za vse državljanke in državljane, predvsem pa tudi za bolje upravljan slovenski zdravstveni sistem tako s finančnega kot menedžerskega vidika, pri čemer naj zdravstvene domove in organizacije vodijo menedžerji, zdravniki pa naj zdravijo, ter ki bo imelo v ospredju le in zgolj: človeka in njegovo zdravje.

Franc Bogovič

prvopodpisnik in poslanec Evropskega parlamenta

 

***

Spoštovane državljanke in državljani,

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v imenu obrtnikov in malih podjetnikov protestira zoper načrtovano ukinitev nujne medicinske pomoči, saj bodo predlagane spremembe ogrozile zdravje in življenje ljudi ter onemogočile gospodarski razvoj.

Obrtniki in podjetniki moramo kot delodajalci zagotavljati varnost in zdravje svojih delavcev pri delu in drugih oseb, ki so navzoči v delovnem procesu ter izvajati številne ukrepe za varnost in zdravje pri delu na delovnem mestu. Gospodarstvo je tisto, ki servisira javne službe, zato želimo imeti vpliv glede razporejanja javnega denarja.

Ponovno poudarjamo, da država z ukinitvijo nujne medicinske pomoči, ki sicer dobro deluje in je tudi nujno potrebna predvsem na podeželju in v oddaljenih mestih, znižuje standarde javnega zdravstva, namesto, da bi jih krepila. Prav tako predlagana ureditev vodi v neenakost državljanov pri dostopu do zdravstvenih storitev.

OZS poziva Ministrstvo za zdravje in Vlado RS, da se pravilnika ne sprejme, saj predlagane spremembe ogrožajo zdravje in življenje ljudi ter onemogočajo gospodarski razvoj.

Pozivam vas, da peticijo za ohranitev centrov NMP podpišete tudi vi!

Branko Meh

prvopodpisnik in predsednik OZS

 

***

Na lokalni ravni in v Klubu županov pri SLS smo si župani enotni, da je izgradnja urgentnih centrov dobra, vendar iskanja sredstev za obratovanje teh centrov in iskanje kadrov, ki jih je težko zagotoviti v kratkem času, ne smemo reševati na račun poslabšanja zdravstvene oskrbe naših občank in občanov, vseh tistih, ki živijo izven velikih centrov! Iskanje pomoči v večjih centrih, ko bodo manjši ukinjeni, bo pomenilo povečanje gneče in čakalnih vrst ter posledično poslabšanje zdravstvene oskrbe. Ljudje iz oddaljenih krajev bodo postali drugorazredni državljani – reševalna vozila in z njimi zdravstvena oskrba bodo do njih prišla dvakrat počasneje kot do sedaj.

Zato, občanke in občani, državljanke in državljani, podpišite peticijo za ohranitev NMP!

Miran Gorinšek

prvopodpisnik in predsednik Kluba županov pri SLS

***

NMP ZD Krško ima status enote C NMP in zagotavlja eno ekipo nujnih reševalnih prevozov. Enota lahko v dnevnem času zagotavlja 3 ekipe (osnovna, rezervna in ekipa NRV). Enota je prostorsko,  kadrovsko, in tehnično opremljena, kot naj bi jo po osnutku Pravilnika zagotavljal satelitski urgentni center. Enota zagotavlja NMP  in obravnavo vseh nujnih stanj za občane občine Krško in Kostanjevica na Krki.

Osnutek Pravilnika o službi NMP predvideva na lokaciji ZD Krško le stacioniranje reanomobila urgentnega centra Brežice z ekipo. Enota naj bi zagotavljala vse intervencije, v katerih je potrebna prisotnost zdravnika za področje, ki ga danes pokrivata NMP ZD Krško in NMP ZD Brežice.  Za območje občin Krško in Kostanjevica na Krki ni predvidena nobena druga ekipa (NRV). Predlagana mreža za nas ni sprejemljiva, ker predstavlja bistveno nižji standard NMP, kot ga občanom zagotavljamo danes.

Zdravniki družinske medicine nasprotujejo predlagani organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva.

Damijan Blatnik, dr. dent. med., spec. čeljustne in zobne ortopedije

prvopodpisnik in direktor ZD Krško

***

Urgence v Krškem v sedanji obliki ne damo!

Kljub obljubam in zagotovilom, da gradnja urgentnega centra v Brežicah ne bo vplivala na status, financiranje in kakovost delovanja nujne medicinske pomoči (NMP) v Krškem, predlog novega pravilnika bistveno spreminja njen status, česar v Krškem ne moremo in ne bomo sprejeli, saj bi naše občanke in občani z uveljavitvijo takšnega pravilnika ostali brez ustreznega zdravstvenega varstva v nujnih primerih na primarni ravni. Nedopustno je, da na ožjem območju edinega jedrskega objekta v Sloveniji ter ob načrtih za umeščanje novih jedrskih objektov vlada in ministrstvo ravno tem prebivalcem onemogočata in krčita delovanje služb, ki so po mednarodnih merilih in dokumentih osnova za delovanje takšnih objektov. Opozarjam, da v kolikor ne bodo upoštevane zahteve, bodo pravice svojih občanov zavarovali tudi po sodni poti, če bo to potrebno.

S sprejetjem predloga bo bistveno zmanjšan odzivni čas ekipe NMP v Krškem. Iz predloga tudi jasno izhaja, da občani občine Krško ostajamo brez mobilne enote reanimobila, saj je vozilo, ki je sicer stacionirano v Krškem, pod okriljem Urgentnega centra Brežice in pokriva poleg občine Krško tudi teren občine Brežice.

Ustanovitev in izgradnja NMP pri ZD Krško je bila tudi posledica in obveza tako države kakor tudi lokalne skupnosti ob izgradnji Nuklearne elektrarne Krško. Tako Vlada Republike Slovenije, kakor tudi vsa pristojna ministrstva bi se morala na tej točki zavedati dolgoročnih posledic takšnih ukrepov, ki potencialno zmanjšujejo ustrezno odzivnost in učinkovitost intervencijskih enot, ter s tem zmanjšujejo raven varnosti in pripravljenosti na izvajanje zaščitnih ukrepov v obstoječem objektu.

Nedopustno in podcenjujoče pa je od nas pričakovati, da bomo pozabili in spregledali, da se istočasno, ko se umeščajo na našem območju novi jedrski objekti, onemogoča delovanje služb, ki so po mednarodnih merilih osnova za delovanje takšnih objektov.

mag. Miran Stanko

prvopodpisnik in župan Občine Krško

***