Peticija

Spoštovani,

prvopodpisniki peticije za ohranitev enot nujne medicinske pomoči ostro nasprotujemo sprejemu predloga Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

To je zadnji v vrsti ukrepov Vlade Republike Slovenije, ki kažejo, da je izvršna veja oblasti popolnoma brezbrižna do zdravja in brez posluha za državljanke in državljane.

(Za uspešen vnos kliknite gumb)

Za učinkovito delovanje služb nujne medicinske pomoči je pomembna vsaka minuta! Za učinkovito oskrbo bolnikov je pomembna prisotnost zdravnika v reševalnem vozilu! S sprejemom predloga Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči bo zavrt napredek slovenske nujne medicinske pomoči. Poslabšala se bo kakovost zdravstvene oskrbe.

Predlog Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči:

  • Jemlje ljudem zdravnike!
  • Ukinja obstoječe enote NMP!
  • Povečuje razkorak standardov med mesti in podeželjem!
  • Slabša režim obravnave pacientov!
  • Ukinja neprekinjeno zdravstveno oskrbo kroničnim bolnikom!
  • Zmanjšuje obstoječo opremljenost NMP!
  • Slabša dostopni čas NMP!
  • Ogroža vse državljane Republike Slovenije!
  • Vrača nas nazaj za 20 let, v čas pred vzpostavitvijo enot NMP!

Smo za ohranitev pravice do medicinske oskrbe za vse državljane, ki je v Ustavi Republike Slovenije zagotovljena v 51. členu.

Smo ZA OHRANITEV ENOT NUJNE MEDICINSKE POMOČI, zato najavljamo zbiranje podpisov za peticijo od srede, 3. junija 2015 dalje na spletni strani www.ohranimoNMP.si.

Peticijo bomo predložili Vladi RS in drugim institucijam v skladu s 45. členom Ustave RS  in Evropskemu parlamentu v skladu z 227. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije.

 

Prvopodpisniki prosimo vse državljanke in državljane Republike Slovenije, da peticijo podprete s svojim podpisom in se tudi vi zavzamete za ohranitev centrov nujne medicinske pomoči.

mag. Marko Zidanšek, pobudnik peticije za ohranitev enot nujne medicinske pomoči ter predsednik SLS

Franc Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta (SLS/EPP)

Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

Miran Gorinšek, predsednik Kluba županov pri SLS in župan Občine Slovenske Konjice

***